نام کردی/اسم کردی پسر و دختر

نام کردی/اسم کردی پسر و دختر

سارال:روستای خوش اب وهوا بین شهرستان دیواندره و مریوان

 سانل:شبیه ومانند

 سوما:اب دیده .اشک

 بریوان :به معنی دختر شیردوش.دختران همراه چوپان

 که زوان:کوه نورد.مردکوه.(شاخه وان

 دياكو : نام اولين پادشاه سلسه ماد . پسر

روژينا : مانند روز . دختر

شاهو : نام رشته كوهي در كردستان . پسر

وريا : آگاه و بيدار

سایدا : سایه مادر.(به گویش کردی خراسانی “سای , سیا , سی ” که بسته به زمان و مکان در کردی خراسانی به معنی سایه تلفظ میشود . ” دا ” نیز همان دایه یا مادر است ).

کاردو .کشاورز

شاکو :شاه کوهها

ئازیتا : اللهی آتش . خدای خورشید و روشنایی

ریژوان : نامی پسرانه به معنای راه عاشقان

آلان یا ئالان : تسکین درد،ارامش بخش

هه ورام: نام گروهی بزرگ از کردها-منسوب به اهورا – مرد دلپاک (پسران)

که ژوان یا که ژه وان: به معنی کوهنورد (پسران)

ژیکال: بمعنی شبنم صبحدم- زندگی نو (دختران)

وانیا:هدیه با شکوه خداوند است

شه نیه ر: کسی که گردو میتکاند.اسمی هورامی است

ماهو زر:ماه درخشان طلایی . قدیم مورد استفاده در قسمت هایی از بیجار

مانش:از کوه های ایلام ب معنای پایدار

آگر : آتش

سیران : به معنی رفتن به دل طبیعت . پیکنیک .

فریبا بعنوان اسم :بسیار زیبا و خوش چهره

فریبا : در لغت به معنی فریبنده میشه

دیولان : شهرستان دهگلان

سوما : سوی چشم و بینایی

میدیا : دشت . سرپادشاه ماد کی خسرو

ئاڤان /نام کوهستانی در کردستان
ئاڵێ /دختر مو بور
ئالا /بیرق/، پرچم/لوا
ئالان /نام منطقه ای بسیار مهم درکردستان ایران سردشت
ئاسکی/از واژه‌ “ئاسک” به‌ معنی آهو
ئاونگ /شبنم
باژیلان
به‌یان /بامداد/سپیده دم/کاریوه
به‌فرین /برفی
به‌ناز /نازدار
بیریوان /
بیخال /نام ابشاری درکردستان عراق
جوان /زیبا/ خوشکل
چاوجوان /زیباچشم
چاوره‌ش /سیه‌چشم
چنور /نام گلی خوشبو
چرو /غنچه‌
چیمه‌ن /سبزه‌ و طبیعت
چوپی /نوعی رقص کردی
دیلان /نوعی رقص کردی
دلنیا /دلگرم و مطمئن
دلووان /مهربان
دیانا /نام شهری در کردستان عراق/ نام خدای مصریان
دیمه‌ن /چشم‌انداز
ئه‌سرین /اشک
ئه‌ستێ
ئه‌ستیره‌ /ستاره
ئه‌وین /مهر/ عشق
فرمیسک /اشک
فینک /خنک و دلچسب
گه‌لاویژ /ستاره شباهنگ
گولاله‌ /لاله‌
گزنگ /پرتو خورشید
ژینو
ژیار /از اسماءپسرانه
کالێ /دختر چشم آبی با گیسوان طلایی
کانی /چشمه
که‌ژال /آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال/غزال
کویستان /کوهستان
کوردستان /کردستان
میدیا /سرزمین ماد
مه‌هاباد /مهاباد/ شهر بسیار زیبا در کردستان ایران
نالین
ناسکی/زریف
ناسکول
نه‌شمیل /خرامان
نه‌رمین /دلپذیر/ مهربان
نه‌خشین /آراسته‌/ دارای نقش و نگار
نیاز /دعا/ احتیاج
نیان /لطیف/ دلپذیر
نیشتمان /میهن/ مام  هم معنی می دهد
په‌ریخان
پرشنگ /پرتو/
رازان
روژ /خورشید
روژین /خوروَش
روناک /روشنا
ریژنه‌ /باران تند در هنگام آفتاب
سازان
سه‌یران
سه‌ما /رقص/ سماع
سکالا
سروشت /طبیعت
سروه‌ /نسیم
ستران
سوزان
سوکار /نام کوهستانی در کردستان
شیلان /نسترن
شلیر /. سوسن/. لاله
شوخان /شوخ و شنگ
شنو/اشنویه
شنه‌ /نسیم آرام و دلپذیر بهاری
شه‌پول /موج، آبخیز
شه‌مام
تانیا
ته‌لار
ته‌نیا /تنها
تریفه‌ /نور مهتاب
تیروژ /پرتو خورشید
تارا /ستاره، پارچه نازک وعمدتا قرمز بر سر عروس در کردستان
ڤیان /عشق
خه‌زال/غزال
خه‌زیم
خوزگه‌ /آرزو/ حسرت
خوناو /باران آهسته و دلپذیر
زه‌ینو /زینب
زین /نام دختری در یکی از داستان های  عاشقانه‌ کردی
هانا
هاوین /ازماه های سال
هه‌لاله‌/لاله/نام گلی در طبیعت
هیرو /گل ختمی/گلی از گلهای کوهستان های کردستان

گلاویز/ازماه های کردی و فصلی بسیار زیبا/همسر یکی از سرداران کرد

ئابا:پدران/اجداد

ئابتین:نام پدر فریدون

ئابرا:برادر بزرگ

ئابیستا:ئه ویستا/کتاب اسمانی زرتشت

ئاپولو:خدای هنر در ایران باستان

ئاتبین:نام پدر فریدون

ئاترو:اتشین

ئاتروپات:نام سرداری در زمان حمله اسکندر

ئاتروسا:مانند اتش

ئاتلیا:نام یکی از شهرهای ماد باستان

ئاتور:اتش

ئاتوربان:اتشبان

ئاتوسا:نام یکی از شاهزادگان کرد ماتیانی در سال ۷۱۶ قبل از میلاد

ئاتوی:نام یکی از سرداران ماد

ئاته ر:اتش

ئادان:زمین حاصلخیز

ئادو:خدای باد در ایران باستان

ئاده م:انسان خوب

ئارا:ارایش

ئاراد:نام فرشته ای است در کیش زرتشت

ئارارات:کوهی از سلسله جبال زاگرس

ئاراز:اشک چشم/یکی از سرداران کرد زعفرانلو/رودخانه ای بین شوروی و ایران

ئارازیاش:نام شهری باستانی

ئاراس :ئاراز

ئاراسپاس:از بزرگان ماد و نگهبان معبد پانته آ

ئاراسته:ارایش شده چیزی را به کسی متوجه کردن

ئاراسته:زیبا

ئارام:ارام/ارامش

ئارامیش:ابریشم

ئاران:دشت وسیع/منطقه ای در اذربایجان شوروی/نام منطقه ای باستانی

ئارباس:کورد/لقبی است که یونانیان به کیقباد دادند

ئارباکو:از سرداران ماد

ئارخه یان:مطمئن اسوده

ئاردا:نام فرشتهای در ایین زرتشت

ئاردو:از اسامی باستانی ایرانیان

ئاردهلان:نام سابق  ولایت کردستان

ئارده و:په پوله

ئارزو:ارزو

ئارش:پسر اروین از شاهزادگان کیانی/ارش کمانگیر معروف/معنا

ئارشام:ارشام از بزرگان ماد

ئارشو:نام یکی از سرداران ماد

ئارشین:پهلوان باستانی

ئارمان:هدف ارمان

ئارمین:نام پسر کیقباد/ارام گرفتن

ئارمینا:ئارمین

ئارنا:اریایی نژاد

ئاروا:فرشته ای از ایین زرتشت

ئاروان:زاد سفر/توشه/اذوقه

ئاروین:ازمون/تجربه از شاهزادگان کیان

ئاره به با:نام کوهی معروف در بانه

ئاره ز و :ارزو

ئاریا:اقوام سفید پوست

ئاریارات:نام پادشاه باستانی

ئاریاس:نام یکی از فر مانروایان ماد

ئاریام:ایرانی اریا

ئاریان:اریایی ها/نام روستایی

ئاریو برزین:سردار دلیر کرد که در برابر یورش اسکندر مدتها پایداری کرد

ئاریتما:نام یکی از سرداران ماد

ئاریز:کوهی است در اطراف سنندج/نام گلی

ئارین:نژاد هند و ارو پایی

ئارینا:نژاد اریا

ئازا:نترس

ئازاد:وارسته

ئازاده:اصیل /وارسته

ئازادان:نام یکی از بزرگان دوره ساسانی

ئازر:نام قدیمی کوهستان ساسون در ترکیه

ئازرم:حیا / شرم

ئازور:کوهی در اطراف در یاچه وان ترکیه که اکنون ساسون نام دارد

ئازیتا:دختر پادشاه ماد/مادر کورش

ئازین:زینت

ئاژال:سبزه/ گیاه

ئاژه نگ:نام درختی

ئاژین:ریز/روان ساختن

ئاسا:ساده / معمولی/مانند

ئاسالان:بهاران

ئاسایش:راحتی

ئاسک:اهو/اسکه

ئاسکول:غزال

ئاسکه:اهو

ئاسکی:اهو

ئاسو:افق

چیا:کو هستان

چیاکو:کوهی کوچک

چنوور:نام گلی

خوشناو:سخا وتمند/در اقلیم کردستان اسم پسر می باشد /در کردستان ایران کمتر کاربرد دارد

خو گر:انیس/پسر

خونچه:غنچه/ دختر

خه بات:مبارز/کوشا/پسر

خه را مان:با ناز رفتن/کرشمه/دختر

خه رمانه(خه رامان ):هاله ماه/دختر

خه زال:تند وتیز/یک نوع آهوی ایرانی که در نواعی زاگرس هم می زیسته /دختر

خه زه ل:برگ خزان/یک نوع ابیات شعرا /دختر

خه یال:وهم/خیال/دختر

خا تون:خانم/بانو /دختر

دادا:خواهر/در برخی از نقاط کردستان به پدر نیز می گفتند /هم پسر هم دختر

دارا:ثروتمند/غنی / پسر

داوه ر:داور / قاضی /پسر

دایان:ماما/نامادری/دختر

دریا:دریا/زیرک/اسمی مرسوم اما غیر کردی در بین مردم کردستان

دژار:قلعه/پسر

دلارا:معشوق/دلارا/دختر

دلارام:دلارام/اسوده/دختر

دلاوا:بخشنده/دختر

دیمن:دشت /صحرا/دختر

دیلان:نوعی رقص کری/دختر

دولبر:دلبر/دختر

دل پاک:یکرنگ/دختر

دلخوش:دل خوش/دختر

دلدار:عاشق/شجاع / زنده دل/دختر/دختر

دلزار:دلزار/دختر

دولبر:دلربا/دختر

دلشاد:خوشحال/سرخوش/پسر

دلگیر:محبوب /دل گرفته / غمگین / دختر

دلنیا:اطمینان/امید به آینده روشن / دختر

دلنه واز:دلنواز/تسکین دهنده دل/دختر

دلوفان:مهربان/دختر کاربرد بیشتر در کردستان عراق

دله ناز:دلناز/دختر

دلیر:شجاع/غیور/پسر

دلان:صاحب دل/دختر

ده ریا:بحر/دختر

دیاری:هدیه/ارمغان /دختر

دیانا:معبدی که خرابه های ان هنوز در شهر کرد نشین کنگاور مو جود است/دختر

دینا:پسندیده/دختر

رابین:مشاور/معتمد

رازیار:راز دار

رازان:گفته ها/اسرار

رازاو:اراسته

رازاوه:اراسته

رازیان:نام دهی در کردستان ایران وعراق

رازین:رازان

راژانه:رازیانه

راسپر:سفارش کننده

راشین:تو شه

راگر:راه گیر

رامان:متفکر

راماو:متفکر

رامتین:نام سازنده

راویار:شکارچی

رامیار:سیاس/سیاست مدار

رامین:معشوقه  ویس

راهی:نجات ازاد

راهین:اموزنده اموزگار

روبار:رودبار

رزگار:رهایی/نجات

رزمان:جنگجو

روبه خال:رویه خال

روپاک:رو پاک

روخسار:سیما/رو

روزان:ایام/دوران

روزگار:زمانه

روژ بهار:روز بهاری

روژان:روزها

روژین:روزان/زیبارو مانند روز

روسا:روسا از اسامی باستانی که در کتیبه بیستون امده است

روسته م:قهرمان و پهلوان نامدار

رو شنه نگ:زیبا رو

روکسانا:زیبا رو

رو گه ش:خندان/بسیم

رو مه ت:رخ گو نه

رو ناک:در خشان

رو نیاس:نام گیاهی

روومه ت:صورت

روژ ینه:روژین

روژینا:مانند روز

روزیتا: نام گلی سرخ رنگ مشهور در فرانسه

روژیار:خور شید /افتاب

رهبه ر:فر مانروا

ره زین:نمکین/دهی در کردستان ایران

ره گه ز:نژاد

ریباز:رهگذر

ریبان:ره بان

ریبوار:رهگدز

ریبه ر:باخچه

ریبین:راهنما/راه شناس

ریتا:شبروی

ریحانه:نوهی سبزی خوش بو/ریحون

ریزان:راه دان/دانشمند

ریز ین:ریزان

ریژان:باریدن تند باران

ریژاو:ابشار/نام ییلاقی در قصر شیرین

ریژه ن:برکت

رینما:راهنما

ریسا:عرف / عادت

ریده ر:رخصت/مفت

رحیم:رحم گننده

رهءف:مهربان

رحمان:بخشنده

زارین:نام کوهی در غرب ایران

زاموا:منطقه ای کشف شده و باستانی در سردشت۰  ربط  .

زانا:دانا

زانیار:عالم

زونا:گیاهی با گل سیاه رنگ

زردشت:پیامبر اقوام ایرانی که در سواحل دریای ارومیه ساکن بودند

زرو:گیاه برگ زبر

زریا:دریا

زریان:باد جنوب

زریبار:نام دریاچه ای در مریوان

زریوان:دریا بان

زمناکو: کوهی در اطراف حلبچه

زورار:جریان تند اب/پر اب

زوران:نوعی کشتی باستانی کردی

زه به ر:بهره

زه واره:نام برادر رستم دستان

زیبا:قشنگ

زیره ک:دانا/هوشیار/ نام خواننده بزرگ کرد

زین:معشوقه مه م

ژیوار:کنار /حاشیه

ژاله:نام گلی

ژالان:گل ژاله

ژوان:میعاد گاه

ژاوه رو:نام منطقه ای در کردستان

ژیار:تمدن فرهنگ

ژیان:زندگی کردن/نام روزنامه دیگر پیره مرد

ژیلا:اسم دختر

ژیلوان:نام پسر کرد

ژین:حیات / زندگی

ژیلا:اسم دختران

ژیله مو:باقی مانده اتش در خاکستر

ژینا:زندگی

ژیوار:اسم کوه و منطقه ای در اورامانات

ژینه ر:راژیان

ژیر:دانا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *